- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

PROW 2014 2020 kolor

  1. Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór wniosków od 25 września do 22 listopada 2019 r.
  2. Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wnioski można składać w terminie: 28 października - 22 listopada 2019 r.
  3. Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór wniosków do 31 grudnia 2019 r.
  4. Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF) - wnioski można składać od 30 września do 29 października 2019 r.
  5. Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - wnioski można składać od 7 października do 20 listopada 2019 r
  6. Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi - nabór wniosków od 30 września do 29 października 2019 r.
  7. Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - nabór wniosków od 2 października do 12 listopada 2019 r.
  8. Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - wnioski można składać od 28 października do 13 grudnia 2019 r.

 Więcej informacji na stronie ARiMR:www.arimr.gov.pl