- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

 KRUS

Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Zielonej Górze ogłasza konkurs pt. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Konkurs ma na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, wyrobienie własnej oceny zagrożeń wypadkowych i sposobu ich eliminacji oraz promowanie i upowszechnianie wśród rolników wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczej choroby zawodowej.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy z powiatu zielonogórskiego podlegający ubezpieczeniu społecznym rolników w KRUS.

Zadaniem konkursowym jest samodzielnie zidentyfikować zagrożenia wypadkowe występujące na terenie własnego gospodarstwa rolnego, odpowiadając na 20 pytań zawartych w liście kontrolnej i przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym do 30 września br. na adres Oddziału Regionalnego KRUS ul. Gen. Józefa Bema 44, 66-170 Zielona Góra.

Załączniki do pobrania:
- regulamin konkursu;
- formularz zgłoszeniowy;
- lista kontrolna;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.