- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

 

UeKsowMrirwCdrProwLodr

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NASZ NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY

W dniu 12 lipca 2022 r. odbyła się III edycja konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego. Celem konkursu było popularyzowanie i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz w zakresie wdrażania nowych pomysłów i rozwiązań przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Pan Wojciech Szadel, w dniu 11 lipca 2022 r., powołał komisję konkursową w składzie:

- pani Iwona Świechowska – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

- pani Agnieszka Flis – Jednostka Certyfikująca ,,Gwarantowana Jakość” w Poznaniu,

- pani Anna Słowik – Lubuska Izba Rolnicza.

Na podstawie odpowiednich kryteriów komisja wyłoniła najlepszych doradców ekologicznych:

I miejsce – pani Małgorzata Turowska

II miejsce – pan Piotr Szymczak

II miejsce – pan Jarosław Buszewski

Wyróżnienia zdobyli: pani Agata Pilecka oraz pan Grzegorz Iskra.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, doceniając ich dotychczasową współpracę oraz wielki wkład, który włożyli w rozwój rolnictwa ekologicznego wśród rolników. Laureaci konkursu otrzymali należne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Kilka słów o najlepszej z najlepszych

Pani Małgorzata Turowska jako wieloletni pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrzańskim zdobyła wiedzę i doświadczenie nie tylko jako doradca rolniczy, ale także jako doradca rolnośrodowiskowy i ekspert przyrodniczy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w seminariach i szkoleniach w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Podjęcie współpracy z jednostkami certyfikującymi rolnictwo ekologiczne pozwoliło pani Małgorzacie na zdobycie wiedzy i doświadczenia, które doskonale wykorzystuje w codziennej pracy na stanowisku doradcy, współpracując z gospodarstwami rozpoczynającymi bądź kontynuującymi produkcję metodami ekologicznymi.

IMG20220712095804 00

Komisja konkursowa