- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo

Od 1 stycznia 2018 r. rolnik będący czynnym podatnikiem VAT (ten, który zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy) jest zobowiązany do przesyłania przez internet do resortu finansów pliku JPK VAT do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony urzędu skarbowego. Rolnik, który podatek VAT rozlicza kwartalnie, pliki JPK VAT musi przesyłać co miesiąc.