- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 66-100 Sulechów, Kalsk 91,
- Oddział w Lubniewicach Glisno 123 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo

Od 1 stycznia 2018 r. rolnik będący czynnym podatnikiem VAT (ten, który zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy) jest zobowiązany do przesyłania przez internet do resortu finansów pliku JPK VAT do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony urzędu skarbowego. Rolnik, który podatek VAT rozlicza kwartalnie, pliki JPK VAT musi przesyłać co miesiąc.