- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Grażyna Nowakowska
Kategoria:

plakat bitwa regionow

 

 

VI edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje VI edycję ogólnopolskiego konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów".

Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Celem konkursu jest:

  • promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,
  • promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych,

Szczegółowe informacje dot. konkursu, Regulamin zamieszczone są na stronach internetowych

www.bitwaregionow.pl

www.kowr.gov.pl