- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Jan Gembara
Kategoria:

WARIACJE WIELKANOCNE

Producenci!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ,,Wariacje Wielkanocne”, organizowanym przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Należy stworzyć dowolną techniką rękodzielniczą ozdobę, która w ciekawy i inspirujący sposób będzie promowała Święta Wielkanocne.
Liczymy na Waszą kreatywność!

Prace należy składać w sekretariacie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) w godzinach 8:00 – 15:00 osobiście, bądź nadając na adres jednostki wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz dopiskiem konkurs pt. „Wariacje Wielkanocne”.W przypadku nadesłania pracy liczy się data wpływu pracy do jednostki.

Konkurs trwa od 16.03.2022r. do 30.03.2022r.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają zestawy produktów regionalnych.

W konkursie mogą wziąć udział producenci i rękodzielnicy współdziałający z jednostką.
W celu dołączenia zapraszamy do bezpłatnego wypełnienia formularza: https://lcpr.pl/ankieta/

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursowym i formularzem zgłoszeniowym

Do pobrania:
Regulamin konkursowy
Formularz zgłoszeniowy