- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Maciej Woźniak
Kategoria:

cykl szkol wiosennych

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w naborze na bezpłatne szkolenie z serii szkoleń pt. ,,Cykl szkoleń wiosennych” w ramach Akademii Producenta, które odbędzie się w formie online w czwartek 21 kwietnia w godzinach 14:00-18:00.

Rekrutacja trwa od 11.04.2022r. do 19.04.2022r. (do godz. 7:00) – ilość miejsc ograniczona.

Podczas szkolenia poruszaną tematyką będzie: „NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA POLSKIEGO ŁADU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. INNE ISTOTNE KWESTIE PODATKOWE DLA PRODUCENTÓW”.

Program szkolenia:

Moduł 1. Nowy gospodarczy Polski Ład - obszary zmian. Polski Ład w podatkach.

 1. Zmiany w skali podatkowej;
 2. Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych;
 3. Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych;
 4. Obniżenie kosztów uzyskania przychodu.

Moduł 2. Polski Ład w składce zdrowotnej.

 1. Składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;
 2. Składka zdrowotna od powołania członków Zarządu;
 3. Pojęcie składki minimalnej – co oznacza w praktyce;
 4. Składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów.

Moduł 3. Polski Ład - nowe ulgi i zwolnienia dla pracowników.

 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 2. Ulga dla klasy średniej
 3. Odliczanie składek do związków zawodowych
 4. Ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 r.ż.
 5. Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

Moduł 4. Specyficzne rozwiązania przewidziane w Nowym Ładzie.

 1. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek dochodowy na wniosek podatnika
 2. Rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosek

Moduł 5. Nielegalne zatrudnienie w Polskim Ładzie.

 1. Definicja ustawowa
 2. Skutki dla podmiotu zatrudniającego w stosunku do składek i podatków

Moduł 6. Zmiany w amortyzacji i leasingu w PIT i CIT w Polskim Ładzie.

 1. Zmiany w pojęciu amortyzacji;
 2. Brak możliwości amortyzacji budynków oraz lokali mieszkalnych;
 3. Spółki transgraniczne a amortyzacja;
 4. Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
 5. Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
 6. Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych;
 7. Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną;

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji z Prowadzącym szkolenie w specjalnie wyznaczonym terminie.

Prowadzący:

Justyna Janota - Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat prowadzi obsługę księgową pełnej rachunkowości, w szczególności dla spółdzielni, podmiotów ekonomii społecznej, jak również w branżach w zakresie e-comerce (sprzedaży internetowej). Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Prezes dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zgłoszenia na szkolenie pod linkiem – https://lcpr.pl/szkolenie-2022-02-online/

Zapraszamy Państwa do udziału w naborze. Ilość miejsc ograniczona.

UWAGA

Szkolenie skierowane jest do Producentów Lubuskich, należących do bazy Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Zapraszamy do dołączenia! https://lcpr.pl/ankieta/

Na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lista miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!