- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Maciej Woźniak
Kategoria:
UeCdrProw
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa lubuskiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.
 
Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.
 
Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Posiadane zaplecze dydaktyczne i jego wyposażenie spełnia wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych dla zainteresowanych uruchomieniem działalności przetwórstwa żywności w małym zakładzie oraz prowadzenia szkoleń.
 
Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie w dniach 13 – 15.09.2022 roku dla 14 doradców z województwa lubuskiego. Program szkolenia obejmuje 22 godziny dydaktyczne (w tym: 14 godzin wykładów oraz 8 godzin warsztatów w małych zakładach przetwórczych).
 
Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu projektu.
 
Zgłoszenia uczestników na w/w szkolenia przyjmowane będą od dnia 19.07 – 15.08.2022 r.
O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres:
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, 66-100 Sulechów, Kalsk 91.
− Maciej Woźniak, tel. 502 531 476; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
karty zgłoszenia uczestnictwa lub listy osób delegowanych na szkolenia w przypadku zgłoszenia grupowego.
 
Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników, warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają:
1. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku:
− Maciej Woźniak, tel. 502 531 476.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu:
− Bolesław Pieczyński tel. 48 365 69 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz
− Barbara Sałata tel. 48 365 69 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
3. Lista osób delegowanych na szkolenie.