- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Janusz Kupiński
Kategoria:

PlakatFGR1

 

Wzrosły dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi: w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowanie gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego został zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5 %.

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany ze środków PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK.

Zmiana obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku.