- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Kinga Jakiel
Kategoria:

 

UeLodrKsowProw2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 12 października rozstrzygnięty został konkurs dla dzieci pt. „ Oszczędzajmy wodę i dbajmy razem o przyrodę”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII, uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego.

Technika wykonania prac była dowolna. Prace miały zachęcać do oszczędzania wody.

Spośród nadesłanych prac wytypowanych zostało pięć najlepszych.

I miejsce - Gabriel Sakowicz

II miejsce - Bartosz Konkiewicz

III miejsce - Igor Szydłowski.

Ignacy Golczyk – wyróżnienie

Pola Karamać – wyróżnienie.

Celem konkursu było uświadomienie najmłodszym, jak ważne jest oszczędzanie wody i zmotywowanie dzieci i młodzieży do twórczego działania.

  • 1666088961380
  • 1666088961401
  • 1666088961422
  • 1666088961442
  • 1666088961463
  • 1666088961483
  • 1666088961502
  • 1666088961521
  • 1666088961538
  • 1666088961556