- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Katarzyna Frąckowiak, Kierownik Biura „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o.
Kategoria:

LIR 252x300

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

ZAPRASZAMY

NA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
Z „ZASAD PRZEPROWADZANIA UBOJU ZWIERZĄT WYKORZYSTYWANYCH
DO PRODUKCJI MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY”

organizowane przez
„Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą z siedzibą w Zielonej Górze,
w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Szkolenie kierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa lubuskiego ubiegających się
o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt
w gospodarstwie na użytek własny.

Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o odbyciu szkolenia
w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dotyczącego tych gatunków,
których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Szkolenie odbędzie się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku
o godz. 10.00 dn. 8 grudnia 2022 r.

Udział w szkoleniu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu –
68 324 62 62 – ilość miejsc ograniczona.

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 90,00 zł
(w tym opłata skarbowa, serwis kawowy, wysyłka zaświadczenia listem poleconym)
– płatne przelewem na numer konta:
94 2030 0045 1110 0000 0230 3230 (Bank BNP Paribas S.A.)
– do dnia 30 listopada 2022 r.

Prosimy o dostarczenie w oryginale w dniu szkolenia załączonego druku z danymi,
niezbędnymi do przygotowania zaświadczenia.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Frąckowiak, Kierownik Biura „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o.

 

Do pobrania poniżej:
Karta Zgłoszeniowa