- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Jacek Stefanowicz
Kategoria:

 

Doradcy rolniczy, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich mogą w sposób wyjątkowy i jakże szlachetny uczcić 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce. Wystarczy poświęcić symboliczną chwilę i około 450 ml. swojej krwi.

W tym roku obchodzimy 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce. Przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstał specjalny zespół ds. ogólnopolskich obchodów tego jubileuszu. Zadaniem zespołu jest przygotowanie imprez okolicznościowych oraz ich koordynacja w poszczególnych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Polsce. Jedną z oficjalnych akcji koordynowanych przez ww. Zespół jest akcja zaproponowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Nosi ona wymowny tytuł „100 litrów krwi na 100-lecie doradztwa Rolniczego w Polsce”. Akcja zbiórki krwi będzie prowadzona praktycznie przez wszystkie Ośrodki Doradcze w Polsce oraz wszystkie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w naszym kraju. Do akcji wykorzystane zostaną także krwiobusy, które zawitają na największe, organizowane przez ODR-y imprezy – targi, kiermasze, wystawy.

W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego taka akcja poboru krwi odbędzie się podczas wiosennych Targów Rolniczych w Kalsku, 27 maja (sobota). Być może także w trakcie Targów „Wiosna w Gliśnie” 20 maja (trwają ustalenia). Każdy chętny będzie mógł tego dnia odwiedzić krwiobus Zielonogórskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ustawiony na terenie targowym. Za oddaną krew, poza satysfakcją, każdy uczestnik akcji zostanie nagrodzony przez LODR drobnym upominkiem.

Jeśli jednak nie planujecie wizyty w Kalsku czy w Gliśnie podczas wiosennych Targów, wystarczy odwiedzić jakiekolwiek centrum krwiodawstwa w Polsce i na hasło „ODR” oddać krew. My oczywiście namawiamy, wszystkich – rolników, ich rodziny, mieszkańców obszarów wiejskich oraz oczywiście doradców,  aby odwiedzić Centrum w Zielonej Górze, które mieści się przy ul. Zyty 21. Zebrana w ten sposób krew zostanie zapisana jako dar rolników, ludzi wsi i doradców rolniczych dla potrzebujących z okazji 100-lecia doradztwa. W kolejnych wydaniach Lubuskich Aktualności Rolniczych będziemy informowali o postępach akcji i aktualnej ilości zebranej krwi w naszym regionie i całej Polsce.