- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Karol Klementowski
Kategoria:

plakat kgw

 

Kobiety zaangażowane w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zachęcamy do udziału w konkursie „Kobiety dla Polskiej Wsi”, którego inicjatorem jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej informacji dostępnych pod linkami:

https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/konkurs-kobiety-dla-polskiej-wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi