- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

9 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z Panem Wojewodą Władysławem Dajczakiem, jego współpracownikami, Dyrekcją KOWR oraz Dyrekcją LODR Kalsk dotyczące przyszłej działalności Pałacu w Gliśnie.

Zdecydowano, że część Pałacu we władaniu KOWR-u zostanie przekazana dla LODR Kalsk, w celu unormowania własności przez  jednego właściciela. Wojewoda stwierdził, że należy ratować ten piękny zabytkowy Pałac.

W związku z powyższym widzi potrzebę remontu dachu, elewacji oraz zrobienia ogrodzenia. Wszyscy stwierdzili, że będą współpracować w celu pozyskania odpowiednich środków finansowych na remont i rozwój tak pięknego obiektu. Dyrektor LODR Jerzy Bielawski poinformował Pana Wojewodę Władysława Dajczaka, że oprócz Pałacu ma jeszcze nieruchomości, które należałoby zaadaptować na inne potrzeby. Pan Wojewoda potwierdził, że wspólnie
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Panem Krzysztofem Jurgielem postara się pomóc w rozwiązaniu problemów nieruchomości, które są we władaniu ODR.

W spotkaniu uczestniczyli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej, Dyrektor Wydziału Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Dłubek, Dyrektor OT KOWR Gorzów Wlkp. Sebastian Pieńkowski oraz jego Zastępca Roman Jabłoński, Dyrektor LODR Kalsk Jerzy Bielawski, Dyrektor Oddziału LODR w Lubniewicach Roman Fraszczyk oraz Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego LODR Grzegorz Ziołek.

  • zdj1
  • zdj2
  • zdj3
 lodr

Tekst: Maciej Woźniak

Foto: Wiesława Matyka