- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 66-100 Sulechów, Kalsk 91,
- Oddział w Lubniewicach Glisno 123 69-210 Lubniewice

68 385 20 91 do 96, 68 385 28 68
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

lir

 

Lubuska Izba Rolnicza zaprasza zainteresowanych rolników na spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych,

które odbędzie sięw dniu 4 kwietnia 2017r. o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy związane z funkcjonowaniem ANR, zagospodarowaniem nieruchomości po wejściu w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.