- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 baner ksow

 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku organizuje konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim w dwóch kategoriach „ekologia- środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 maja 2018 r. na adres Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora LODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR w Kalsku

tel. 68 3852868 wew. 332  lub   kom. 502 531 59168.

Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.

 

Operacja realizowana  w ramach Planu działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ksow

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.