- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

baner ksow

agroliga 2018 banner

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Kandydatów można było zgłaszać do 28 marca 2018 roku. W tym roku do Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego do rywalizacji w etapie wojewódzkim zgłoszono w kategorii ROLNICY - 8 kandydatów, a w kategorii FIRMY - 5.

 

Kategoria ROLNICY

Ewelina i Jan Cisakowscy

Gołaszyn 32, gmina Nowe Miasteczko

W gospodarstwie o powierzchni ponad 164 ha UR prowadzona jest towarowa produkcja zbóż, rzepaku
i buraków cukrowych. Rolnik osiąga wysokie plony: pszenica ozima - 90 dt, rzepak ozimy - 40 dt, buraki cukrowe - 800 dt.  Płody rolne przechowywane są w dwóch halach magazynowych. Gospodarstwo zostało wyposażone w sprzęt do produkcji umożliwiający poprawę wyników produkcyjnych, obniżenie kosztów
i podwyższenie jakości  produktów. Rolnik planuje dalsze powiększenie gospodarstwa i unowocześnienie parku maszynowego. Od najmłodszych lat pasją pana Jana była praca na roli, którą rozwijał w gospodarstwie rodziców. Na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w rolnictwie i dostosowuje swoje gospodarstwo do współczesnych wymogów. Rolnik jest sponsorem wielu imprez gminnych. Wspiera żonę w pełnieniu funkcji sołtysa. Pani Ewelina aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej (budowa placu zabaw, chodnika, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej, organizacja dożynek). W 2017 roku wieś Gołaszyn zajęła II  miejsce
w konkursie „Najpiękniejsza wieś lubuska”. Pan Jan prowadzi rachunkowość rolną i chętnie uczestniczy
w szkoleniach z produkcji roślinnej organizowanych przez LODR. W 2017 roku zajął II miejsce w konkursie Agroliga.

 

Henryk Brychcy

  1. ul. Osiedlowa 3, Ochla, gmina Zielona Góra

Państwo Barbara i Henryk prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni  250 ha. Rolnictwem zajmują się już
33 lata i od początku postawili na drób. Jako jedni z pierwszych na terenie gminy wybudowali nowy kurnik
o powierzchni 1000 m2.  Przez około 10 lat zajmowali się produkcją jaj wylęgowych, następnie tuczem brojlera, a od 1997 roku, po gruntownej modernizacji kurnika (system klatkowy), chowem kur niosek na jaja konsumpcyjne. Obsada kurnika wynosi około 38 tys. sztuk. Rolnik systematycznie zwiększa powierzchnię gospodarstwa. Zajmuje się uprawą kukurydzy, rzepaku oraz zbóż. Rzepak przeznaczony jest na sprzedaż, a cała kukurydza i zboża na paszę. Kukurydza dosuszana jest we własnej suszarni i magazynowana wraz ze zbożem
w silosach o powierzchni 1800 ton. W gospodarstwie pracuje 10 osób. W ramach pierwszego naboru z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013, rolnik kupił ciągnik rolniczy New Holland, rozrzutnik obornika, opryskiwacz oraz agregat do uprawy bezorkowej. Gospodarstwo wykorzystało również środki
z PROW 2004-2006 budując płytę obornikową i zbiornik na gnojowicę. W 2013 r. rolnik wybudował nowy kurnik wraz zapleczem. Jego hobby to myślistwo, jest członkiem Zarządu Koła Łowieckiego „Ostoja”. Gospodarstwo współpracuje z LODR oraz związkami branżowymi. Rolnik ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc
w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Grzegorz Świątkowski

  1. ul. Wolności 19 a, Strzelce Krajeńskie

 

Rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni 288 ha gruntów ornych. Specjalizuje się w produkcji towarowej zbóż, rzepaku i roślin motylkowych. Osiąga wysokie plony (pszenica ozima - 65 dt, rzepak - 42 dt, jęczmień
- 50 dt) przy zachowaniu dobrej kultury rolnej i metod uprawy przyjaznej dla środowiska naturalnego. Gospodarstwo jest rozwojowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt do produkcji, umożliwiający poprawę wyników produkcyjnych, obniżenie kosztów i podwyższenie jakości produktów. Pan Grzegorz chętnie bierze udział w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Krajeńskich.

Wojciech Sendera

Dobrzyń 10, gmina Gubin

Gospodarstwo o powierzchni 30,06 ha UR, w tym ponad 10 ha TUZ, specjalizuje się w produkcji mleka. Rolnik posiada 48 sztuk bydła. Dwie obory - uwięzowa i na głębokiej ściółce  zasiedlone są w 100%. W gospodarstwie znajduje się porodówka na 4 stanowiska, cielętnik z 6 boksami, izolatka na 8 stanowisk, płyta obornikowa
i zbiornik na gnojowicę. Rolnik uprawia żyto i pszenżyto ozime, ziemniaki jadalne oraz kukurydzę
z przeznaczeniem na paszę. Duża powierzchnia TUZ w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie na pasze objętościowe dla krów mlecznych. Gospodarstwo rozwija się inwestując w nowe technologie. Rolnik skorzystał z funduszy unijnych z działania modernizacja na zakup maszyn i urządzeń. Pan Wojciech od lat jest czołowym producentem mleka w powiecie krośnieńskim. Sprzedaje mleko w klasie ekstra i z tego tytułu był kilkakrotnie nagradzany. W gospodarstwie  prowadzona  jest rachunkowość rolna w ramach FADN i rozliczany podatek VAT. Rolnik chętnie uczestniczy we wszystkich formach szkoleniowych organizowanych przez LODR.

Wiesław Kozinoga

Grzmiąca, ul. Staniczka 8, gmina Cybinka

Pan Wiesław posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 105 ha UR. Specjalizuje się w produkcji zbóż (pszenica jara i ozima, jęczmień jary ozimy) oraz rzepaku. Osiąga wysokie plony. Od 2012 prowadzi uprawy ekologiczne (owies) na powierzchni 34 ha. W 2016 r. zajął I miejsce w województwie lubuskim w konkursie ekologicznym w kategorii  „Ekologiczne gospodarstwa towarowe”. Rolnik wybudował szambo ekologiczne
i założył panele słoneczne na budynku mieszkalnym do ogrzewania wody. Dodatkowym źródłem dochodu  jest prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego w Grzmiącej oraz usługowy zbiór zbóż  dla okolicznych rolników. Właściciel gospodarstwa skorzystał z preferencyjnych kredytów na zakup ziemi i maszyn rolniczych. W 2017 r. wybudował silos zbożowy. Rolnik  jest bardzo aktywny w swoim środowisku:  prezes Koła Łowieckiego „TUMAK”, radny powiatu słubickiego (3 kadencje), radny gminy Cybinka, prezes Gminnego Koła Sportowego i członek Rady Nadzorczej BS Rzepin. Współpracuje z LODR uczestnicząc w szkoleniach oraz korzysta z usług doradczych (dopłaty obszarowe i do materiału siewnego, modernizacja gospodarstw rolnych).

Henryk Motyka

Wrzesiny, ul. Szkolna 19, gmina Brzeźnica

Gospodarstwo o powierzchni 102 ha użytków rolnych prowadzone jest zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Specjalizuje się w produkcji towarowej zbóż konsumpcyjnych, rzepaku, kukurydzy i soi. Rolnik osiąga wysokie plony: pszenica oz - 80 dt, żyto - 50 dt, rzepak - 30 dt, kukurydza - 80 dt i soja - 30 dt
z ha. Posiada nowoczesną halę maszynową o powierzchni 600 m2, która jest wykorzystywana jako magazyn zbóż. Pan Henryk systematycznie modernizuje i unowocześnia swoje gospodarstwo. Korzystając z kredytów preferencyjnych dokupił ziemię, maszyny i urządzenia rolnicze. Rolnik ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w organizowanych przez LODR szkoleniach, kursach i konferencjach. Korzysta z usług doradczych, szczególnie w zakresie dopłat obszarowych i rolnośrodowiskowych.

Sławomir Maślanka

Złotnik 141 a, gmina Żary

Rolnik wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 100,90 ha UR, położone wśród lasów,
w miejscowości Złotnik. Specjalizuje się w produkcji roślinnej - uprawia zboża, rzepak, grykę, groch i len oleisty. Osiąga wysokie plony: pszenica ozima - 80 dt, żyto - 60 dt i rzepak ozimy - 30 dt. Produkcja roślinna prowadzona jest zgodnie z dobrą praktyką oraz zasadami integrowanej ochrony. W gospodarstwie prowadzona jest rachunkowość rolna w ramach FADN. W 2016 roku gospodarstwo pana Sławomira zajęło 88 miejsce
w kraju w rankingu najlepszych gospodarstw rolnych z udziałem pracy własnej, przeprowadzonym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mimo, że do tej pory nie skorzystał z kredytów preferencyjnych, to systematycznie unowocześnia i modernizuje swoje gospodarstwo. Rolnik chętnie uczestniczy we wszystkich formach szkoleniowych organizowanych przez LODR. Korzysta również
z doradztwa i pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie oraz rolnośrodowiskowe. Pan Sławomir jest prezesem Grupy Producentów Rolnych „Żarski Len”.

 

Eugeniusz Leśniewski

Kozin 1, gmina Lubiszyn

Gospodarstwo o powierzchni 92 ha, w tym 57 ha to użytki rolne. Specjalizuje się w produkcji zbóż
i w ogrodnictwie, a zwłaszcza w uprawie ogórka z przeznaczeniem na małosolne pod folią (47 namiotów), uzyskując 200 ton z ha. Alternatywnym źródłem dochodu są plantacje choinek na powierzchni 20 ha, borówka amerykańska - 3 ha i stawy rybne - 4 ha. Pan Eugeniusz jest sołtysem wsi Kozin i szczególną uwagę zwraca na estetykę swojej miejscowości. Po raz trzeci piastuje stanowisko przewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn. Rolnik poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez LODR. Korzysta z pomocy specjalisty terenowego przy ubieganiu się o dotacje unijne (kredyt na zakup ziemi).

Kategoria FIRMY

Zakład Projektowania i Usług Komunalnych „PORAJ”

mgr inż. Wawrzyniec Zieliński Zielona Kotlina 31, Gorzów Wlkp.

Firma powstała w 1988 roku i od początku związana jest z działalnością ogrodniczą. Zajmuje się produkcją roślin balkonowych, rabatowych, skalnych, krzewów i drzew owocowych oraz ozdobnych. Specjalizuje się
w urządzaniu terenów zieleni oraz ich pielęgnacji. Dodatkowo świadczy usługi leśne (wycinka drzew)
i melioracyjne. „Poraj” oferuje rośliny najwyższej jakości z certyfikatami. W nasiona i sadzonki zaopatruje się
u producentów holenderskich, niemieckich, włoskich i polskich. W ciągu roku sprzedaje około 1 mln szt. kwiatów. Głównym celem firmy jest zapewnienie klientom szerokiego asortymentu produktów i usług. Od 2012 roku zakład rozszerzył działalność o organizację imprez okolicznościowych. Świadczenie usług gastronomicznych (karczma  „Farma Wawrzyńca” znana z „Kuchennych rewolucji”  Magdy Gessler), posiadanie mini ZOO i placu zabaw dla dzieci z Ogrodem Doświadczeń i Zmysłów z  krzywymi lustrami przyciąga nowych klientów. Firma systematycznie rozwija się  i stale powiększa obszar i zasięg działalności.  Swoje usługi oferuje głównie na terenie województwa lubuskiego, a także w kraju. Właściciel firmy ma wiele pomysłów na przyszłość. Planuje rozszerzyć działalność agroturystyczną i rekreacyjną (zooterapia, terapia roślinna, tężnie geotermalne). Pan Wawrzyniec Zieliński jest wielkim miłośnikiem Gorzowa, kolekcjonuje wszystkie pamiątki związane z tym miastem, potrafi znaleźć zastosowanie dla każdej zdemontowanej dachówki, cegły czy płyty chodnikowej. Nie przypadkiem na terenie centrum ogrodniczego, tuż obok zwierzyńca powstaje skansen. Zakład Projektowania i Usług Komunalnych „Poraj” zajął II miejsce w konkursie Agroliga 2017,
a właściciel firmy otrzymał zaszczytny tytuł Farmera Roku 2017.

Gospodarstwo Rolne

Joanna Horoszkiewicz-Janka

Kamień Wielki, ul. Gorzowska 6, gmina Witnica

Gospodarstwo rolne o powierzchni około  360 ha, ukierunkowane na produkcję zbóż (pszenica, jęczmień), rzepak i bobowate. Osiąga wysokie plony. Wszystkie pola są zmeliorowane i co 4 lata wapnowane.
W gospodarstwie prowadzona jest dodatkowa  działalność w zakresie obrotu artykułami do produkcji rolnej
i płodami rolnymi. Firma sprzedaje nawozy, środki ochrony roślin, kwalifikowany materiał nasienny i artykuły ogrodnicze. Zajmuje się skupem zbóż i roślin oleistych oraz oferuje usługi suszenia zbóż i zabiegi agrotechniczne. Świadczy również fachowe i profesjonalne doradztwo w tym  zakresie. Działa głównie na rynku lokalnym (województwo lubuskie i zachodniopomorskie), ale również realizuje zamówienia na terenie całego kraju. Posiada bogaty park maszynowy, który wykorzystywany jest w wykonywaniu usług agrotechnicznych oraz suszeniu płodów rolnych. W gospodarstwie jest prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami i wodno-ściekowa. Pani Joanna jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich Akademii Rolniczej
w Poznaniu i osiągniętą wiedzę wykorzystuje w prowadzeniu firmy. Jest również pracownikiem Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Jest współautorką książek: Vademecum środków ochrony roślin (2017), Atlas chorób roślin rolniczych (2015). Właściciele gospodarstwa na bieżąco współpracują z Inspekcją Ochrony Roślin w Poznaniu, Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, LODR w Kalsku. Bardzo aktywnie działają w swoim środowisku, wspierając lokalne szkoły, przedszkola OSP i Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Chętnie służą radą i pomocą oraz dzielą się doświadczeniem. W 2017 w konkursie Agroliga  Gospodarstwo Rolne zajęło
II miejsce w kategorii Firma.

Ogrodnictwo

Karolina i Waldemar Perek

Plac Wolności 30, Trzciel

Firma rodzinna, działa już 20 lat i od początku związana jest z ogrodnictwem. Specjalizuje się w produkcji roślin balkonowych i rabatowych. Oferuje wrzosy, pelargonie, begonie, bratki, lawendę, chryzantemy i gwiazdy betlejemskie, a od 2016 roku również zioła ekologiczne.  Materiał roślinny jest najwyższej jakości. W nasiona
i sadzonki zaopatruje się u producentów holenderskich, niemieckich i polskich. Najważniejszym celem firmy jest zapewnienie klientom szerokiego asortymentu produktów. Państwo Perek służą również fachowym doradztwem. Z roku na rok zwiększa się powierzchnia i asortyment produkowanego materiału kwiaciarskiego. Do klientów niemieckich i na terenie kraju z tego  gospodarstwa ogrodniczego trafia rocznie 610 tys. roślin ozdobnych. W najbliższym czasie właściciele planują rozbudowę i modernizację kompleksu szklarniowego.
W 2016 roku gospodarstwo ogrodnicze  Karoliny i Waldemara Perek zajęło III miejsce w konkursie Agroliga,
w kategorii Firma.

BIOGAZOWNIA ROLNICZA DRP BIOGAZ Sp. z o.o.

Sieńsk 1, gmina Gubin

Biogazownia rolnicza o mocy 400 KW i mocy cieplnej 500 KW działa od sierpnia 2016 roku. Powstała ze środków własnych pana Remigiusza Darmacha i kosztowała około 5 mln zł. Wyprodukowana energia jest sprzedawana do sieci energetycznej Enea, ciepło wykorzystywane do ogrzewanie pomieszczeń zakładu rolnego oraz gospodarstw domowych na terenie wsi Sieńsk, a powstały  płyn pofermentacyjny jest świetnym nawozem do użyźniania gleby. Podłączeni mieszkańcy płacą rocznie 220 zł za ciepło, jednak musieli sami ponieść koszt przyłączenia do sieci. Potencjał firmy nie jest w pełni wykorzystany -do sieci można by podłączyć  jeszcze
20 gospodarstw domowych. W okresie letnim na potrzeby własne Biogazownia wykorzystuje tylko 10-12% mocy, m.in. na potrzeby suszarni zbóż. Produkcja i sprzedaż odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystanie ubocznego produktu jako nawozu sprawia, że na rynku lokalnym firma jest innowacyjna
i bezpieczna dla środowiska.

Firma Handlowo-Usługowa „Chomicz” spółka jawna

  1. ul. Rzepińska 2, Ośno Lubuskie

Jest to firma rodzinna działająca na terenie powiatu słubickiego od 1996 roku. Zajmuje się sprzedażą części zamiennych do maszyn rolniczych oraz naprawą uszkodzonego sprzętu rolniczego i ciągników. Prowadzi również sprzedaż oraz serwis pilarek i kosiarek Husqvarna. W okresie żniw zakład otwarty jest całą dobę. Firma świadczy usługi na wysokim poziomie, na części zamienne i usługi naprawcze klienci otrzymują gwarancję. Firma  posiada filię w Krośnie Odrzańskim. Planuje rozbudowę warsztatu i poszerzenie wykonywanych usług. Na bieżąco współpracuje z producentami maszyn i hurtowniami części zamiennych. Zakład posiada operat ochrony środowiska na odprowadzanie wód opadowych oraz ekologiczne pozbywanie się złomu, akumulatorów i folii. Firma „Chomicz” rozwija się, a właściciele są zaprzyjaźnieni z rolnikami - głównymi klientami zakładu. W 2011 r. zajęła II miejsce w konkursie Agroliga w województwie lubuskim.

KSOW2018

 

DO POBRANIA

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ oświadczenie o niekaralności