- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Baner

INFORMACJA O REALIZOWANEJ OPERACJI

Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim”.

 

W dniu 14.05.2018 r. została zawarta umowa nr 15/2018 między Województwem Lubuskim- Urzędem Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji pt. Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Głównym celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Ponadto konkurs ma na celu promocję produktów żywności ekologicznej.

W konkursie zostaną wyłonione 3 najlepsze gospodarstwa ekologiczne w województwie lubuskim w 2018 r. w kategorii „ekologia – środowisko” i 3 najlepsze gospodarstwa ekologiczne w województwie lubuskim w 2018 r. w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. W sumie w konkursie zostanie wyróżnionych 6 najlepszych gospodarstw ekologicznych.

Grupę docelową konkursu stanowią producenci z terenu województwa lubuskiego, posiadający certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

W ramach operacji rolnicy zgłoszeni do konkursu mogą zaprezentować swoje gospodarstwa oraz przekazać wiedzę i doświadczenie innym rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie produkcji ekologicznej, rozwiązań przyjaznych środowisku, dobrych praktyk stosowanych w gospodarstwie, przyczyniających się do zachowania bioróżnorodności.

Operacja realizowana w ramach Planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ksow

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich