- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

baner

Informujemy, iż ruszyła XVIII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” organizowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Patronat nad tym konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw.
Na szczeblu regionalnym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Finał Regionalnego Lubuskiego Konkursu odbędzie się 12 sierpnia 2018 r. w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli.

Komisje konkursowe oceniać będą regionalny produkt żywnościowy oraz potrawę regionalną.

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

  1. Produkty i przetwory mięsne
  2. Produkty i przetwory z ryb
  3. Produkty mleczne
  4. Miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

  1. Przetwory owocowe
  2. Przetwory warzywne
  3. Produkty zbożowe
  4. Wyroby cukiernicze

III. Napoje regionalne

Podkategorie:

  1. Napoje bezalkoholowe
  2. Napoje alkoholowe

IV. Inne produkty regionalne w szczególności łączone produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Produkty te muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami wynikającymi ze specyficznych warunków i glebowych regionu z którego pochodzą.
Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. Mogą być przygotowane i przywiezione do oceny przez osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne czy też małe firmy branży rolno-spożywczej. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii.

Regionalne Potrawy – kategoria ta w tym konkursie ma na celu identyfikację oraz określenie miejsc wytwarzania poszczególnych potraw np. w firmach gastronomicznych lub w gospodarstwach agroturystycznych. Ma to przyczynić się do promowania lokalnej, tradycyjnej żywności przez regionalna gastronomię, oraz budowy produktu turystycznego i marki regionu.

Wypełnione karty zgłoszeń na regionalny produkt żywnościowy lub potrawę należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra do dnia 20 lipca 2018 r.

Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać: w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi u Pana Piotra Czura nr tel. (68) 456 52 72.

Laureaci regionalnej edycji konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, zaś Przedstawiciele Komisji Konkursowych dokonają dodatkowych nominacji nagrodzonych produktów i potraw regionalnych do nagrody honorowej „Perła 2018”.  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

w terminie do 20 lipca 2018 r.

Poniżej formularze i regulaminy do pobrania:
- zgłoszenie potrawa
- zgłoszenie produkt
- regulamin potrawa
- regulamian produkt