- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniu 23 września 2018 r. na terenach wystawowych Oddziału LODR w Lubniewicach przy Pałacu w Gliśnie w ramach imprezy integracyjno- promocyjnej „Jesień w Gliśnie” organizuje konkurs kulinarny „Drożdżowe wypieki na słodko”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnego wypieku drożdżowego, dla którego inspirację zaczerpnięto z polskich tradycji kulinarnych, prezentacja dokonań organizacji działających w środowisku wiejskim oraz promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

Zapraszamy do udziału w konkursie gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubuskiego. Ilość uczestników ograniczona.

Do pobrania:
regulamin konkursu
karta zgłoszenia
oświadczenie z klauzulą informacyjną

bulka