- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

baner ksow

Podsumowanie konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim” odbyło się w dniu 16.09.2018 r. podczas IX Lubuskiego Kiermaszu Ogrodniczego w Klasku. Konkurs zrealizowany był w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Celem konkursu jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, popularyzowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego, wdrażanie dobrych praktyk w gospodarstwach rolnych polegający na stosowaniu naturalnych nawozów i środków ochrony roślin, a także promowanie żywności wysokiej jakości służącej zdrowiu człowieka przy utrzymywaniu lub podwyższaniu żyzności gleby. Ekologiczne gospodarowanie to zrównoważana produkcja roślinna i zwierzęca, nie niszczenie lecz poprawianie, maksymalne ożywianie gleby poprzez aktywizację biologiczną.

W konkursie udział wzięło 15 gospodarstw ekologicznych z terenu naszego województwa.

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach „ekologia- środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

W kategorii ekologia i środowisko nagrodzeni to:
I miejsce: Danuta i Janusz Gajdamowiczowie - m. Solniki,
II miejsce Krystyna Stachów – m. Gościeszowice,
III miejsce Bartosz Szofer – m. Drzewica.

W kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe nagrodzeni to:
I miejsce Adrian Puszkiel – m. Niekarzyn,
II miejsce Waldemar Stachowiak - m. Wichów,
III miejsce Hubert Królak – m. Kłopot.

Puchar dla zwycięzcy w kategorii ekologia-środowisko ufundował pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, natomiast dla zwycięzcy ekologiczne gospodarstwo towarowe pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne podziękowania za zaprezentowanie swoich gospodarstw oraz za zaangażowanie się w promocję rolnictwa ekologicznego, w tym stosowania dobrych praktyk przyjaznych środowisku naturalnemu, które przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Operacja realizowana w ramach Planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
ksow
Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Gospodarstwo ekologiczne Państwa Danuty i Janusza Gajdamowiczów: (zdjęcia)

 • ekologia_2018_001
 • ekologia_2018_002
 • ekologia_2018_003
 • ekologia_2018_004
 • ekologia_2018_005
 • ekologia_2018_006
 • ekologia_2018_007
 • ekologia_2018_008
 • ekologia_2018_009

Gospodarstwo ekologiczne Pana Adriana Puszkiela (zdjęcia)

 • ekologiczne_2018_001
 • ekologiczne_2018_002
 • ekologiczne_2018_003
 • ekologiczne_2018_004
 • ekologiczne_2018_005
 • ekologiczne_2018_006
 • ekologiczne_2018_007
 • ekologiczne_2018_008
 • ekologiczne_2018_009
 • ekologiczne_2018_010
 • ekologiczne_2018_011
 • ekologiczne_2018_012
 • ekologiczne_2018_013
 • ekologiczne_2018_014

Podsumowanie konkursu: (zdjęcia)

 • podsumowanie_2018_001
 • podsumowanie_2018_002
 • podsumowanie_2018_003
 • podsumowanie_2018_004
 • podsumowanie_2018_005
 • podsumowanie_2018_006
 • podsumowanie_2018_007