- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

banner kulinarne

 

Informujemy, iż ruszyła XVII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” organizowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Patronat nad tym konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw.

Na szczeblu regionalnym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Finał Regionalnego Lubuskiego Konkursu odbędzie się (uwaga zmiana daty było "26 sierpnia 2017 r.") 20 sierpnia 2017 r. w Lubuskim Centrum Winiarstwa w miejscowości Zabór.

Komisje konkursowe oceniać będą regionalny produkt żywnościowy oraz potrawę regionalną.

 1. I.Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

 1. Produkty i przetwory mięsne
 2. Produkty i przetwory z ryb
 3. Produkty mleczne
 4. Miody

 1. II.Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

 1. Przetwory owocowe
 2. Przetwory warzywne
 3. Produkty zbożowe
 4. Wyroby cukiernicze

 5. III.Napoje regionalne

Podkategorie:

 1. Napoje bezalkoholowe
 2. Napoje alkoholowe

 1. IV.Inne produkty regionalne w szczególności łączone produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Produkty te muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami wynikającymi ze specyficznych warunków i glebowych regionu z którego pochodzą.

Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. Mogą być przygotowane i przywiezione do oceny przez osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne czy też małe firmy branży rolno-spożywczej. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii.

Regionalne Potrawy – kategoria ta w tym konkursie ma na celu identyfikację oraz określenie miejsc wytwarzania poszczególnych potraw np. w firmach gastronomicznych lub w gospodarstwach agroturystycznych. Ma to przyczynić się do promowania lokalnej, tradycyjnej żywności przez regionalna gastronomię, oraz budowy produktu turystycznego i marki regionu.

Wypełnione karty zgłoszeń na regionalny produkt żywnościowy lub potrawę należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra do dnia 31 lipca 2017 r.

Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać: w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi u Pana Piotra Czura nr tel. (68) 456 52 72.

Laureaci regionalnej edycji konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, zaś Przedstawiciele Komisji Konkursowych dokonają dodatkowych nominacji nagrodzonych produktów i potraw regionalnych do nagrody honorowej „Perła 2017”.  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

w Zielonej Górze

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

w terminie do 31 lipca 2017 r.

W załączeniu znajdują się formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” na najlepsze produkt i potrawę regionalną

REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” na najlepszą potrawę regionalną

REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy.

ZGŁOSZENIE - na najlepszą potrawę regionalną

ZGŁOSZENIE  - na najlepszy regionalny produkt żywnościowy.