- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie opracowało projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”, współfinansowany przez KSOW w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W początkowym etapie realizacji w Krakowie w dniach 25-27.01.2017 r. przeprowadzono szkolenie doradców ośrodków doradztwa rolniczego – wojewódzkich koordynatorów przyszłej sieci współpracy. Następnie w każdym województwie odbyły się po trzy spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin poprowadzone przez przeszkolonych doradców. W ramach tego projektu Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował i przeprowadził wojewódzkie spotkania informacyjno- szkoleniowe w dniu 3.03.2017 r. i 06.03.2017 r. w Kalsku oraz 10.03.2017 r. w Pałacu w Gliśnie. Celem szkoleń było zaprezentowanie koncepcji gospodarstw opiekuńczych jako działalności szczególnie polecanej rolnikom, którzy poszukują możliwości zwiększenie swoich dochodów, a jednocześnie chcą pomagać osobom w trudnej sytuacji oraz podejmować działania na rzecz społeczności lokalnej. Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami i rodzinami potrzebującymi wsparcia w celu poprawienia ich funkcjonowania. Usługi w zakresie opieki świadczone są w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa i w powiązaniu z wykonywaną działalnością rolniczą. Potencjał gospodarstwa rolnego wykorzystywany jest do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym. Terapia prowadzona w gospodarstwach rolnych może być kierowana do: niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, osób walczących z uzależnieniami, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także do osób w podeszłym wieku. Zakłada się, że w początkowym etapie powstawania gospodarstw opiekuńczych głównymi odbiorcami wsparcia będą seniorzy, tj. osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo lub niesamodzielne.
W szkoleniach wzięło udział 60 osób. Byli to rolnicy i członkowie ich rodzin zainteresowani
podjęciem działalności w zakresie prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego. Wykłady prowadziły specjalistki z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Grażyna Nowakowska omówiła koncepcję i funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych, a Urszula Wilczyńska przedstawiła ideę rozwoju rolnictwa społecznego, w tym gospodarstw opiekuńczych na świecie i możliwości wsparcia finansowego dla działalności w zakresie prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego w perspektywie 2014-2020.
Podczas szkolenia przeprowadzono badanie ankietowe celem rozpoznania zainteresowania budowaniem sieci współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 

lodr

Tekst i foto Urszula Wilczyńska

 foto Grażyna Nowakowska