- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

 DSCN3295

 

Zapraszamy do Galerii w Morsku

 


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3317.jpg

Zdzisław Paduszyński z Morska koło Krosna Odrzańskiego - człowiek o wielu zainteresowaniach, regionalista, dokumentalista, społecznik, polityk, lekarz weterynarii, rolnik… - Rzeczywiście tym wszystkim się zajmuję. Jestem rolnikiem, który uprawia grunty rolne własne oraz spółki rolnej. Jestem także lekarzem weterynarii z 45-letnim stażem czynnie praktykującym. Wiadomo z pochodzenia jestem chłopem, z natury chłopem, pracuję na wsi, dlatego bliski był mi zawsze ruch ludowy. Stąd też pełnię funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku lubuskiego z ramienia PSL, a także przewodniczącego Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku i w tym się realizuję. Oprócz tego od 25 lat piastuję stanowisko prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Działalność społeczno-kulturalna jest najbliższa memu sercu i na nią poświęcam cały swój wolny czas i o niej chciałbym dzisiaj opowiedzieć.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3303.jpg

Wiem, że jest pan miłośnikiem swojego regionu i że działalność społeczno-kulturalna jest pana pasją. Proszę powiedzieć na czym ona polega?

Działam zarówno poprzez Stowarzyszenie, jak i prywatnie. Stowarzyszenie od dwunastu lat organizuje plenery malarsko-rzeźbiarskie. Nasi lokalni twórcy zapraszają zaprzyjaźnionych twórców z województwa lubuskiego, a także z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Czech.

Jednocześnie współpracujemy z dudziarzami i koźlarzami z naszego województwa i Wielkopolski. W styczniu i czerwcu organizowane są konkursy dudziarzy i koźlarzy - jedne w Połajewie, a drugie w Poznaniu. Do Poznania przyjeżdżają dudziarze i koźlarze z całego świata. Wielu z nich koncertowało także u nas w Morsku.

Stowarzyszenie zajmuje się też organizacją uroczystości upamiętniających historię tego regionu. Na przykład w 2005 roku wypadło 1000-lecie Krosna Odrzańskiego, 100-lecie mostu na Odrze w Krośnie oraz 10-lecie Flisu Odrzańskiego i odbyła się jedna wielka impreza tego samego dnia. Na tę uroczystość zafundowałem rzeźby trzech ważnych dla Krosna Odrzańskiego postaci: Henryka Brodatego, Świętej Jadwigi Śląskiej i Bolesława Chrobrego, które odbiły swe piętno na Ziemi Krośnieńskiej i na całym Śląsku. Przecież cała dynastia Piastów Śląskich zaczęła się od Henryka Brodatego.

Stowarzyszenie inspiruje także wiele innych działań. Występujemy ze swoimi inicjatywami do burmistrza, starosty, wojewody. Korzystamy z pieniędzy, które są w budżetach gminy i powiatu

Morsko, w którym ma pan swoje gospodarstwo, szczególnie pan polubił i tu powstała pana galeria rzeźb poplenerowych. Proszę o niej opowiedzieć.

Galeria liczy około pięćdziesiąt rzeźb o różnej tematyce. Pierwsza to sakralna - rzeźby Świętej Rodziny, Jezusa Frasobliwego, Maryi Matki Ziemi, Pieta Michała Anioła, Trójcy Świętej oraz naszego papieża Jana Pawła II. Rzeźba papieża została odsłonięta w dniu jego śmierci, a teraz w kwietniu w dniu jego beatyfikacji również w Morsku odbędą się lokalne uroczystości.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3288.jpg

Rzeźby Jezusa Frasobliwego i Maryi Matki Ziemi

Jest tutaj także wyrzeźbiona Szopka Bożonarodzeniowa z orkiestrą dudziarsko-koźlarską. Dwa razy do roku odbywają się przy niej koncerty koźlarsko-dudziarskie - jeden na Boże Narodzenie, a drugi latem - w czerwcu. Podczas pierwszego - koncertują nasi koźlarze i dudziarze oraz goście z Regionu Kozła, a podczas drugiego goście z całego świata. Dzieje się to tutaj w naszym małym Morsku. Zarówno w grudniu, jak i w czerwcu słyszymy w Morsku… kolędy. W ubiegłym roku mieliśmy gości ze Szkocji, Słowacji, Gruzji. Jednym słowem - cały świat w małym Morsku.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/Koledowanie_w_Morsku_013.jpg

 Kolędowanie przy szopce w Morsku

Jest też tzw. galeria noblistów. Pierwsza rzeźba z tej tematyki to rodzina Curie. Powstała ona z jednego pnia stuletniej lipy - z pięciu konarów - 4 postacie. Druga to pegaz porywający Wisławę Szymborską, a trzecia to postać Roberta Kocha. Są też rzeźby świętych: Świętego Franciszka z Asyżu wraz z towarzyszącymi mu zwierzętami, Świętej Ludwiki - założycielki Zakonu Szarytek, błogosławionego ks. Popiełuszki, ojca Maksymiliana Kolbe.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3306.jpg

W galerii noblistów – rodzina Curie

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3329.jpg

Franciszek z Asyżu

Jako kolejny powstał cykl rzeźb pt. Świat Baśni - są to Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, Cypisek, Rumcajs i Haneczka, Prosiaczek, Koziołek Matołek i wiele, wiele innych.

Galeria rzeźb w Morsku powstała w 2002 roku i ma już dwanaście lat. Przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy zwiedzają naszą galerię i wpisują się do kroniki, która liczy już pięć ksiąg. Mamy wpis nawet turysty z Grenlandii.

Dowiedziałam się już trochę o galerii rzeźb, chciałbym jednak poznać również jej twórców. Kim oni są?

Wszystko zaczęło się od pleneru w 2002 roku. Było na nim wielu rzeźbiarzy. Z jednym z nich bardzo się zaprzyjaźniłem - Jan Herda był wtedy bezrobotny i poszukiwał pracy. Powiedziałem wtedy do niego zostań tu i rzeźb. I tak zostało do dziś. On jest autorem większości rzeźb, ale są też dzieła innych autorów - uczestników plenerów, które odbywają się w Morsku co roku na przełomie czerwca i lipca.

To może opowie pan o tych plenerach w Morsku.

Oprócz „prawdziwych rzeźbiarzy” bierze w nich udział także młodzież z okolicznych szkół, w tym także młodzież niepełnosprawna. Przez osiem lat plenery finansowała gmina, teraz muszę radzić sobie sam. Czasami udaje mi się pozyskać środki od sponsorów, a czasami uczestnicy dojeżdżają na własny koszt, a ja funduję im wyżywienie i pobyt. Zapewniam również drewno, z którego powstają rzeźby. Większość z tych rzeźb pozostaje, a niektóre autorzy zabierają ze sobą. W ten sposób galeria w Morsku się rozrasta. Warto dodać, że w plenerach biorą również udział malarze, których obrazami obwieszona jest dosłownie cała moja weterynaria.

Słyszałam, że powstały nawet widokówki, na których prezentowane są rzeźby z pana galerii?

Tak, wydałem widokówki i każdy kto gości w Morsku może je sobie wziąć ode mnie na pamiątkę.

Czy galerię można zwiedzać codziennie?

Galeria jest ogólnodostępna, każdy może sam przyjechać do Morska, pochodzić i pooglądać. Można też zadzwonić do mnie, umówić się i wówczas oprowadzę i poopowiadam o swoich rzeźbach, bo każda z nich ma swoją ciekawą historię. Można też organizować tutaj różne spotkania z ogniskiem. Spotykają się u nas np. motocykliści, członkowie PTTK.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3312.jpg

 

Święty Mikołaj

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3314.jpg

Pierwsza żona pana Zdzisława – Ludwika

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Przedsiebiorczosc/2014/morsko/DSCN3320.jpg

Rzeźba Czesława Niemena powstała w trzy miesiące po jego śmierci

Pewnie o pana galerii często pisze prasa, lokalne wydawnictwa czy przewodniki?

Zdziwi się pani zapewne, ale właśnie, że nie. Sam nie wiem dlaczego. Ludzie z Krosna i okolic wiedzą, ale już w powiecie czy województwie nikt nic nie wie. Nawet na stronie internetowej Krosna nie ma żadnej wzmianki o galerii, ani w przewodnikach i wydawnictwach o naszym powiecie czy województwie.

No to teraz wiele osób z naszego województwa już będzie wiedziało. Po opublikowaniu artykułu o pana galerii w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych dowie się o niej kilka tysięcy rolników oraz członków ich rodzin, a po opublikowaniu w Internecie jeszcze więcej. Wierzę, że dzięki temu będzie pan miał wielu nowych zwiedzających. Życzę powodzenia w realizacji swojej wspaniałej pasji.


 Opublikowano w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych 4/2014.


 

 

lodr

Tekst i foto: Elżbieta Bodnar

LODR Kalsk