- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Piotr Tyliszczak

UeLodrProw

Operacja pn. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” mająca na celu poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej - jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubuski Ośrodek Doradztwa rolniczego rozpoczyna realizację szkoleń z zakresu tematyki „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 222 osoby z województwa lubuskiego.

Uczestnikami szkolenia, jako ostateczni odbiorcy, mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach szkoleń zostaną przedstawione następujące tematy:

  • Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie
  • Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego - ich wpływ na jakość i wielkość plonu
  • Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie
  • Zasady uprawy konserwującej – np. bezorkowej, pasowej
  • Zasady integrowanej ochrony zbóż

Szkolenia odbywać się będą od września 2022 roku do kwietnia 2024 roku.

Pierwsze szkolenia odbędą się:

  • 28.09.2022 o godzi. 9.00 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów
  • 4.10.2022 o godz. 9.00 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów

Terminy kolejnych szkoleń umieszczane będą na bieżąco w harmonogramie szkoleń znajdującym się na naszej stronie internetowej lodr.pl w zakładce szkolenia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach