- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Paulina Wiącek

UeLodrProw

Operacja pn. „ Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” ma na celu osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem. Współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 15 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje w województwie lubuskim cykl szkoleń z zakresu tematyki „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.

Operacja przewiduje organizację i przeprowadzenie 10 jednodniowych, bezpłatnych szkoleń dla 220 osób w województwie lubuskim. Realizacja szkoleń rozpocznie się od września 2022 roku i potrwa do lutego 2023 roku. 

Szkolenia odbędą się:

22.09.2022r., 28.10.2022 r., 09.12.2022 r.,16.02.2023 r., 17.02.2023 r. o godzinie 09:30 w Pałacu w Gliśnie, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

17.11.2022 r., 18.11.2022 r., 12.01.2023 r. 13.01.2023 r., 24.02.2023 r. o godzinie 09:30 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów.

Terminy szkoleń oraz wszelkie zmiany będą umieszczane na bieżąco w harmonogramie szkoleń znajdującym się na naszej stronie internetowej lodr.pl w zakładce szkolenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach