- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Kategoria:

lodr bez ta

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży:

1) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o pow. 1063 m²; zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 345,96 m²; położonego na działce o nr 4/48, w obrębie ew. Kalsk, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Budynek magazynowy jest w bardzo złym stanie technicznym – do rozbiórki. Symbol klaso-użytku Bi (inne tereny zabudowane).

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

2) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o pow. 594 m²; niezabudowanej; położonej na działce o nr 4/51, w obrębie ew. Kalsk, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Symbol klaso-użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).

 • 06
 • 07

3) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 248 m²; zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 73,21m²; zasiedlonym; położonego w miejscowości Kalsk nr bud. 68, na działce o nr 4/52, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Symbol klaso-użytku B (tereny mieszkaniowe).

 • 08
 • 09
 • 10

4) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o pow. 2164 m²; zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 745,47 m²; położonego na działce o nr 4/53, w obrębie ew. Kalsk, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Budynek magazynowy jest w bardzo złym stanie technicznym – do rozbiórki. Symbol klaso-użytku Bi (inne tereny zabudowane).

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Nieruchomości oznaczone działkami 4/51 oraz 4/52 w stanie uzbrojonym.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, które podlegałyby wpisaniu do księgi wieczystej. Nieruchomość oznaczona działką 4/52 jest obciążona prawem najmu. Na działce 4/51 ustanowiono służebność dojazdu i przejścia do działki 4/52 oraz 4/53. Wartość służebności została określona po 1/3 dla użytkowników działek 4/51, 4/52 oraz 4/53. Na działce 4/52 ustanowiono służebność dojazdu i przejścia do działki 4/53. Wartość służebności została określona po 1/2 dla użytkowników działek 4/52 oraz 4/53

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa.

Przetarg przeprowadza się w terminie i w miejscu określonym w ogłoszeniu i składa się z części jawnej odbywającej się z udziałem oferentów oraz z części niejawnej bez udziału oferentów. 

Sporządził: Krzysztof Roślik – Przewodniczący komisji przetargowej

 

Informacja o wynikach przetargu (sprzedaż nieruchomości w Kalsku) z dnia 26 sierpnia 2022 r.