- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Kategoria:

lodr bez ta

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży:

1) prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 736 m²; oznaczonego działką nr 346; położonego w obrębie ew. Lubniewice-miasto, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Symbol klaso-użytku R (rola IVa). Działka niezabudowana i nieużytkowana do zagospodarowania.

Cena wywoławcza nieruchomości – 119.000,00 zł.

2) prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 556 m² oraz prawa własności budynku o charakterze biurowym (rok budowy 1976) o pow. użytkowej 269,11 m2, powierzchni zabudowy 137m2 stanowiący pustostan po byłej siedzibie Oddziału LODR w Lubniewicach przy ul. Osadników Wojskowych 25; nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 348; położona w obrębie Lubniewice-miasto, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Symbol klaso-użytku Br-R (grunt rolny zabudowany na roli IVa).

Cena wywoławcza nieruchomości – 739.000,00 zł.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, które podlegałyby wpisaniu do księgi wieczystej.

Nieruchomości będą sprzedawane łącznie, w jednym pakiecie, w jednym postępowaniu przetargowym.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa.
Przetarg przeprowadza się w terminie i w miejscu określonym w ogłoszeniu i składa się z części jawnej odbywającej się z udziałem oferentów oraz z części niejawnej bez udziału oferentów. Przybliżony termin ogłoszenia przetargu – IV kwartał 2022 r.

Sporządził: Krzysztof Roślik – Przewodniczący komisji przetargowej.