- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Kategoria:

UWAGA!

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego informuje:


Zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, położonych na terenie województwa lubuskiego do Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (w skrócie LODR) wystąpienia szkód łowieckich, terminu i miejsca ich szacowania - odbywa się w jeden z niżej opisach sposobów:

  • drogą pisemną, pocztą tradycyjną, na adres: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów;
  • pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawiadomienie o szacowaniu powinno zawierać:

  • dane zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego (imię i nazwisko albo nazwę, adres);
  • adres poczty elektronicznej zarządcy lub dzierżawcy odwodu łowieckiego;
  • telefon kontaktowy i/lub adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu z LODR;
  • imię i nazwisko oraz adres rolnika lub gospodarstwa, w którym wystąpiła szkoda;
  • adres miejsca szacowania szkody łowieckiej (miejscowość, gmina, powiat);
  • termin i godzinę rozpoczęcia procedury szacowania szkód;  
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy;
  • kopię lub skan wniosku o szacowanie szkód, złożonego przez właściciela albo posiadacza gruntów rolnych do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

WAŻNE: Wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.


INFORMUJEMY!!!

Pracownicy LODR mogą brać udział w szacowaniu szkód łowieckich – wyłącznie w godzinach pracy ośrodka. W pozostałych przypadkach, każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie, a udział przedstawiciela LODR w szacowaniu wymaga zgody Z-cy Dyrektora lub Dyrektora Oddziału LODR w Lubniewicach z/s w Gliśnie.

Z koordynatorem ds. szacowania szkód łowieckich w LODR – Panem Krzysztofem Roślik, można się kontaktować telefonicznie, pod nr tel. 68 385 20 91 wew. 341, tel. komórkowy: 513 978 936, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie LODR w Kalsku pok. nr 110.

DO POBRANIA: Wzór zgłoszenia do LODR wystąpienia szkód łowieckich oraz wyznaczenia terminu i miejsca ich szacowania.

- w formie edytowalnej (.docx)
- w formie nieedytowalnej (.pdf)
- komunikat Dyrektora LODR