- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uesirksowprow

 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalne Partnerstwo Wodne – powiat świebodziński, spotkanie III , dnia 22.10.2020r.
Agata Pilecka

Dnia 22 października 2020r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się trzecie spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Spotkanie, w którym tak jak poprzednio, brali udział partnerzy chętni do współpracy w ramach LPW, otworzył Pan Dyrektor Jerzy Bielawski.

Z powodu rozwijającej się pandemii COVID-19, w spotkaniu mogło uczestniczyć mniej osób (praca zdalna, kwarantanna itp.). Prawdopodobnie z tego samego powodu nie odbędzie się zaplanowane, czwarte i ostatnie spotkanie tego powiatu.

Podczas spotkania został wygłoszony wykład przez Panią Wandę Czyżewską nt. ,, Gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie’’. Po wykładzie zostały rozdane uczestnikom wytyczne do raportu, który będzie sporządzany przez koordynatora, Panią Agatę Pilecką. Niniejsze wytyczne opierają się o niezbędne dane z poszczególnych instytucji. Są to m.in. : działalność spółek wodnych powiatu, wskazanie informacji o stanie infrastruktury wodnej, charakterystyka rolnictwa na danym terenie czy przedstawienie rankingu inwestycji jakie należałoby przeprowadzić na obszarze LPW. Wszyscy uczestnicy spotkania dostali w/w wytyczne do raportu, które następnie przekażą koordynatorowi. Na podstawie wytycznych zostanie sporządzony raport końcowy.

  • IMG_1874
  • IMG_1890
  • IMG_1895
  • IMG_1897
  • IMG_1901
  • IMG_1907
  • IMG_1910
  • IMG_1921
  • IMG_1922