- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

28 listopada b.r. lubuscy hodowcy i producenci świń spotkali się w ”Pałacu w Gliśnie” na konferencji wojewódzkiej pt. „Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Szkolenie zorganizował Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach przy współpracy z firmą „GOBARTO” S.A. w Warszawie oraz Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Filia w Skwierzynie.

Przybyłych na spotkanie rolników, wykładowców i gości przywitał Roman Fraszczyk Dyrektor Oddziału w Lubniewicach LODR. Pierwszym wykładowcą był lek wet. Andrzej Gembka Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie, który przedstawił prezentację nt. aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania i zwalczania ASF. Wskazał na konieczność stosowania zasad bioasekuracji w chlewniach i na fermach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Kolejnym wykładowcą był dr Paweł Spyrka Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej w „GOBARTO” S.A., który omówił temat pt. „Tucz kontraktowy - szansa czy zagrożenie dla rozwoju krajowego sektora trzody chlewnej”. W czasie prezentacji P. Spyrka przedstawił różne aspekty prowadzenia tuczu otwartego w oparciu o prosięta z zakupu. Jest to rozwiązanie, które pozytywnie wpływa na opłacalność tuczu na zachodzie Europy. Na taki sposób produkcji żywca wieprzowego decydują się gospodarstwa posiadające odpowiednie pomieszczenia a mało siły roboczej. W Polsce nie brakuje większych chlewni produkujących wysokiej jakości loszki i knurki hodowlane, natomiast mało jest gospodarstw specjalizujących się w produkcji prosiąt na większą skalę. W konsekwencji prowadzi to do tego, że tucz opiera się na prosiętach z zagranicy, a krajowym hodowcom z najlepszym materiałem zarodowym grozi zniknięcie z rynku. Szansą na zahamowanie takiego stanu rzeczy są programy kontraktacji lub integracja tuczu.

Następnie uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu pt. „Prawidłowy rozród sposobem na poprawę efektywności produkcji trzody chlewnej”  wygłoszonego przez Marka Liszkowskiego specjalisty ds. hodowli i rozrodu w Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Filia w Skwierzynie. M. Liszkowski przedstawił czynniki wpływające na efektywność rozrodu trzody chlewnej. Zaprezentował także nowoczesne rozwiązania stosowane w sektorze krycia i na porodówkach oraz ofertę nasienia knurów.

W dalszej części konferencji wystąpił Piotr Polok z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, który omówił rolę genetyki w nowoczesnej produkcji prosiąt. Wykładowca podkreślił, że podstawowymi elementami w opłacalnej produkcji trzody chlewnej są genetyka, zdrowie oraz żywienie i warunki utrzymania zwierząt. Właściwy genotyp oraz odpowiedni dobór ras i linii hodowlanych do krzyżowania towarowego pozwala na wykorzystanie efektów heterozji, co wpływa na zwiększenie wyników produkcyjnych w chlewni.

Na zakończenie spotkania Jacek Staśkiewicz ekspert agro z Concordia Ubezpieczenia poinformował rolników o ubezpieczeniach obowiązkowych w gospodarstwie rolnym oraz o możliwościach zabezpieczenia się przed skutkami różnego rodzaju klęsk żywiołowych, które w ostatnim czasie występują w naszym kraju.

Seminarium było doskonalą okazją dla rolników do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz do dyskusji o barierach i możliwościach rozwoju chowu trzody chlewnej w kraju i w województwie lubuskim.

  • konferencja-trzoda-chlewna-2017-07
 lodr Opracował: Tadeusz Matyka - LODR Oddział w Lubniewicach