- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

BHP w gospodarstwie rolnym – relacja ze szkolenia.

21 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się szkolenie powiatowe dla rolników na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie. Temat okazał się ciekawy, co potwierdziła frekwencja.

Krótkie słowa powitania do rolników i wykładowców skierował Kierownik PZDR – Władysław Mróz.

Pierwszą część szkolenia obejmowały wykłady, które poprowadziły panie z Placówki Terenowej KRUS z Nowej Soli: Kierownik PT – Danuta Gonczarko oraz inspektorzy: Malwina Gąsior i Kamila Marzec. W wykładach rolnicy wysłuchali informacji na temat: bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, zasad bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym, zasad obowiązujących przy obsłudze zwierząt. Dla urozmaicenia wykładów zaprezentowano filmy poświęcone w/w tematom. W ramach sprawdzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa, inspektorzy z KRUS-u przeprowadzili krótki test wiedzy dla uczestników szkolenia i ufundowali nagrody.

W drugiej części szkolenia ciekawe wykłady z zakresu zasad bezpieczeństwa pożarowego w okresie zimowym oraz podstawowych zasady zachowania się podczas pożaru prowadził Krzysztof Piasecki z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Aby uczynić zadość tematom bezpieczeństwa nie mogło zabraknąć pokazu udzielania pierwszej pomocy, który wspaniale przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej ze Wschowy.

Liczne pytania płynące z sali, dyskusje, pokazały, że tematy bezpieczeństwa są ważne, potrzebne, oraz, że dbałość o siebie, swoje najbliższe otoczenie i rodzinę znajdują się wśród priorytetów współczesnego rolnika.

Chcielibyśmy również podziękować za stałą współpracę Placówce Terenowej KRUS z Nowej Soli, ponieważ inspektorzy już wielokrotnie uczestniczyli w szkoleniach na terenie powiatu wschowskiego, a także Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie panu Tomaszowi Sosnowskiemu oraz panu Krzysztofowi Piaseckiemu zastępcy Komendanta za wspaniałą organizację wykładów i pokazów praktycznych. Cieszy nas również chęć kontynuowania tych pokazów.

Zapraszam Państwa do galerii zdjęć.

 • 130
 • 131
 • 132
 • 134
 • 135
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 142
 • 147
 • 150
 • 153
 • 157
 • 159
 • 163
 • Front
lodr       Tekst i foto

     Celina Kołopieńczyk