- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

16 listopada br. gościliśmy w Pałacu w Gliśnie, gdzie odbyło się bardzo ciekawe seminarium pn. Prawidłowy rozród bydła podstawowym czynnikiem postępu hodowlanego w stadzie bydła mlecznego i mięsnego. Organizatorem spotkania był Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
Seminarium zostało zorganizowane dzięki współpracy Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w poznaniu z siedzibą W Tulcach Sp. z o.o., Lubuskiego Związku Hodowców Bydła w Zielonej Górze, Gospodarstwa Rolnego Dariusz Matkowski w Słońsku, Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., SHAUMANN Polska Sp. z o.o., Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka w Strzelcach Krajeńskich, Spółdzielni Mleczarskiej w Żarach.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
- Stanisław Zawadzki - Lubuski Związek Bydła Zielona Góra,
- Zygmunt Jodko - Agro Bieganów,
- Karol Zieleński - KOWR,
- Andrzej Jarmasz Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka,
- Zbigniew Góral - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła,
- Tomasz Majtyka - Bank BGŻ Paribas,
- Elżbieta Hurban - KRUS,
- Anna Klik - Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt,
- Marzanna Balcerkiewicz-Kunik- Lubuski Urząd Marszałkowski.

Seminarium otworzyli Jerzy Bielawski - Dyrektor LODR oraz Roman Fraszczyk - Dyrektor LODR Oddział w Lubniewicach.
W programie znalazły się prelekcje dotyczące planowania, analizy oraz wykluczania niepowodzeń w rozrodzie bydła, które przedstawił i przeanalizował Adam Komosa - specjalista ds. hodowli i rozrodu zwierząt z Wielkopolskiego Centrum Hodowli Zwierząt z siedzibą w Tulcach. Wykład pn. Przyczyny niepowodzeń w rozrodzie bydła poruszał błędy hodowlane oraz konsekwencje ich popełniania. Wykładowca omówił nam problem inbredu w populacji HF oraz kondycji bydła, radził jak jej dokonywać i na co należy zwrócić uwagę pod kątem prowadzonego stada mlecznego.
W dalszej części spotkania dr inż. Roman Frankowski - zastępca dyrektora LODR przybliżył nam organizację rozrodu na przykładzie stada bydła mięsnego. Omówione zostały wymagania paszowe względem poszczególnych grup wiekowych oraz warunki chowu i hodowli. Bardzo ważnym zagadnieniem okazał się czynnik ekonomiczny podczas planowania stada. Wykładowca zwrócił uwagę na zjawisko konkurencji o mleko w stadzie cieląt, powiedział na co należy zwrócić szczególną uwagę.
Mieliśmy również możliwość wysłuchania nowych rozwiązań dotyczących ubezpieczenia w KRUS oraz warunków urlopów macierzyńskich w ramach ubezpieczenia rolniczego.
Lek. wet. Zbigniew Dzionek z firmy SCHAUMANN sp. z o.o. w Gnieźnie mówił na temat jakości pasz objętościowych. Wykład nosił nazwę Jakość pasz objętościowych gwarancją zdrowego stada bydła mlecznego i mięsnego. Słuchaliśmy o metodach produkcji kiszonek ze względu na surowiec oraz sposobach przechowywania pasz objętościowych w gospodarstwie. Wykładowca zwrócił uwagę na błędy, które podczas złego przechowywania, zachodzących niepożądanych reakcji chemicznych i fizycznych, wpływają niekorzystnie na przechowywany materiał, a co za tym idzie na zdrowotność stada skarmianego paszą. Dowiedzieliśmy się również wiele na temat najczęściej spotykanych chorób w stadzie bydła mięsnego i mlecznego. Tematyka pasz objętościowych jest tak obszernym tematem, że nie było możliwości, aby go w pełni wyczerpać.
Sytuację rynnową producentów mleka przedstawił Paweł Warzykowski - ekspert ds. analiz sektorowych i rynków rolnych w Banku BGŻ Paribas S.A.
Podsumowanie wyjazdu studyjnego do Francji realizowanego w terminie 01-07-10.2017 r., w ramach projektu Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego - wyjazd studyjny do Francji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, plan operacyjny KSOW 2016-2017, zaprezentował Roman Frankowski. Dyrektor Frankowski omówił pobyt na targach SOMMET DE L’ELEVAGE w Clermont Ferrand (tł. szczyt hodowlany) - największych targów hodowlanych w Europie. Mówił o specyfice hodowli zaobserwowanej w dwóch francuskich gospodarstwach, zajmujących się hodowlą rasy limuousine oraz aubrac.
Przyszłoroczne plany dotyczące tematyki bydła są podobne do tegorocznych. I tak w czerwcu 2018 r. planowana jest II Lubuska Konferencja pn. Chów i hodowla bydła mięsnego, a także wyjazd na targi do Francji, które corocznie organizowane są pod patronatem innej francuskiej rasy bydła, w 2017 roku była to rasa limousine. Podsumowanie wyjazdu studyjnego do Francji było ostatnim panelem seminarium.

  • DSC07698
  • DSC07726
  • DSC07756
  • DSC07761
  • DSC07763
  • DSC07766
  • DSC07769
  • DSC07779
  • DSC07789