- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Relacja ze szkolenia wojewódzkiego:
„Aktualne problemy w trzody chlewnej”

28 listopada b.r. w Gliśnie odbyło się seminarium wojewódzkie dla hodowców i producentów świń pt. „Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej”. Organizatorem szkolenia był Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Lubniewicach.

Pierwszym wykładowcą była Magdalena Kowalewska ekspert ds. rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas w Warszawie , która przedstawiła aktualną sytuację na rynku wieprzowiny w Polsce i na świecie. Ceny skupu żywca wieprzowego w naszym kraju kształtują się pod wpływem zmian zachodzących na rynku unijnym i globalnym. Duży popyt na wieprzowinę ze strony Chin przekłada się na wzrost cen tuczników w Polsce i w całej Europie. Z powodu wystąpienia w tym kraju afrykańskiego pomoru świń zapotrzebowanie na mięso jest ogromne. Spadek pogłowia i produkcji wieprzowiny w tym kraju może sięgać nawet 30%. Obecnie sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce jest dość stabilna. Wysokich cen skupu nie obniżyły nawet czynniki sezonowe, które w latach minionych powodowały na początku jesieni spadek cen. Według M. Kowalewskiej do końca 2019r. zarówno ceny skupu trzody chlewnej, jak i ceny detaliczne mięsa wieprzowego będą wyższe niż przed rokiem .

Kolejnym wykładowcą był Piotr Polok z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, który zaprezentował założenia programów realizowanych w Polsce w hodowli trzody chlewnej. Scharakteryzował cechy krajowych ras matecznych i ojcowskich oraz cele i kierunki ich hodowli. Zaznaczył, że właściwy dobór osobników i ras do kojarzeń towarowych jest jednym ze sposobów na poprawę dochodowości gospodarstw prowadzących chów trzody chlewnej.

Tomasz Majkut specjalista ds. żywienia z Wytwórni Pasz LIRA zaprezentował elementy, które wpływają na końcowe efekty produkcji trzody chlewnej. W trakcie wykładu T. Majkut podawał liczne praktyczne przykłady rozwiązań oraz zmian zastosowanych przez producentów trzody chlewnej z całego kraju w swoich chlewniach. Podkreślił, że żywienie świń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i uwzględnieniem wymogów współczesnych ras i linii hybrydowych jest podstawowym czynnikiem obniżenia kosztów. Aby jednak wykorzystać cały potencjał genetyczny hodowcy muszą spełnić pozostałe wymagania dotyczące warunków utrzymania zwierząt i ochrony przed chorobami.

Bardzo żywe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Urszuli Teter z firmy CidLines, która omówiła praktyczne aspekty bioasekuracji i ochrony chlewni przed wirusem ASF. W pierwszej kolejności zwróciła uwagę rolników na wektory przenoszenia chorób do gospodarstw utrzymujących świnie. Następnie omówiła poszczególne zasady biosekuracji obowiązujące producentów trzody chlewnej. Niezbędne jest w tym zakresie m. in. zabezpieczenie chlewni przed gryzoniami oraz dzikimi i domowymi zwierzętami. Prowadzenie rejestrów wejść osób i wjeżdżających samochodów oraz mycie sprzętu, dezynfekcja pomieszczeń i pojazdów. Bardzo ważne jest także wprowadzanie do chlewni świń (prosiąt, warchlaków i loszek) o znanym statusie zdrowotnym i właściwa utylizacja padłych zwierząt.

Na zakończenie spotkania Andrzej Popławski z firmy SanitBioTech zapoznał rolników z preparatem nowej generacji do dezynfekcji budynków dla trzody chlewnej. Preparat Janobio charakteryzuje się niezawodnością w działaniu i jest bezpieczny dla zwierząt, ludzi i środowiska. Według firmy środek ma wyjątkowo szybkie działanie i silne właściwości wirusobójcze. Ulega w 100% biodegradacji i nie wykazuje działania korozyjnego. Może być stosowany w pomieszczeniach inwentarski nawet w obecności zwierząt. Janobio można stosować w całym gospodarstwie również w matach i nieckach dezynfekcyjnych.

  • Trzoda_Glisno_1_2019
  • Trzoda_Glisno_2_2019
  • Trzoda_Glisno_3_2019
  • Trzoda_Glisno_4_2019
  • Trzoda_Glisno_5_2019
  • Trzoda_Glisno_6_2019
  • Trzoda_Glisno_7_2019
  • Trzoda_Glisno_8_2019

Opracował: Tadeusz Matyka LODR Oddział w Lubniewicach