- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo lodr 2018

 

Od realizacji priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Powiatowy Zespół Doradztwa w Nowej Soli wraz ze Wschową rozpoczął inaugurację szkoleń w roku 2020.

23 stycznia we Wschowie odbyło się szkolenie w ramach realizacji priorytetu Departamentu Doradztwa i Nauki MRiRW na rok 2020 pkt. 2: Ochrona wód i powietrza, uwzględniająca wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowe, dyrektywy NEC, ppkt b) Wsparcie realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnej roli wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Szkolenie poprowadził pan Łukasz Stachowiak ze Stacji Chemiczno Rolniczej w Poznaniu. Wokół tego samego tematu zgromadzili się rolnicy 24 stycznia 2020 roku w Nowym Miasteczku, Chociaż tutaj głównym tematem szkolenia gminnego było „BHP w gospodarstwie rolnym”, to w drugiej części szkolenia wystąpił pan Piotr Szymen z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim. Przedstawił on warunki uzyskania dofinansowania do wapnowania gleby. Na początku omówiono wymagania jakie należy spełnić przy ubieganiu się o dotację. Zapoznano rolników z etapami postępowania administracyjnego oraz przedstawiono wniosek o dofinansowanie wapnowania. Rolnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu i na bieżąco zadawali pytania: Jak wyliczana jest wysokość dofinansowania? Kiedy można wapnować w ramach programu? Ile lat są ważne badania gleby? Ile kosztuje badanie próbki gleby? Na zakończenie prelekcji zainteresowani rolnicy mogli osobiście nawiązać współpracę z przedstawicielami Stacji Rolniczych oraz otrzymali zapewnienie doradców o pomocy w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie do zakupu wapna.

Doradcy omówili również szkodliwość Afrykańskiego Pomory Świń, ptasiej grypy oraz zasady bioasekuracji. Zapoznano rolników z terminami najbliższych szkoleń organizowanych
przez LODR Kalsk i PZDR Nowa Sól.

Dziękujemy również inspektorom z PT KRUS w Nowej Soli: pani Kamili Marzec i pani Angelice Olejniczak za udział w szkoleniu, prelekcji na temat BHP oraz za przeprowadzenie testu z tego zakresu, za co rolnicy otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS.

Grzegorz Paszke
Celina Kołopieńczyk
PZDR Nowa Sól wraz ze Wschową.

  • WS1_1_2020
  • WS1_2_2020
  • WS1_3_2020
  • WS1_4_2020
  • WS1_5_2020