- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

12 Czerwca 2019 r. na poletkach doświadczalnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, jak co roku odbyły się Dni Pola organizowane przez LODR Kalsk oraz SDOO Świebodzin. Podczas imprezy zaprezentowały się firmy działające na rzecz rolnictwa m.in. firmy nasienne, hodowle roślin, firmy nawozowe a także przedstawiciele banków oferujących usługi dla rolnictwa. Na imprezie nie zabrakło również wystawy maszyn rolniczych. Wydarzenie jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. W trakcie trwania imprezy zainteresowani mogli zapoznać się z wynikami prowadzonych doświadczeń na poletkach pokazowych a także zapoznać się z zastosowaną technologią oraz programem ochrony. Ponadto wszyscy uczestnicy mogli liczyć na fachowe doradztwo ze strony doradców Lubuskiego Ośrodka Rolniczego, pracowników Stacji Oceny Odmian a także firm rolniczych. W trakcie Dni Pola po raz pierwszy zorganizowane zostało szkolenie skierowanie do producentów ziemniaków na temat bioasekuracji w uprawie ziemniaków. Podczas szkolenia poruszone zostały kluczowe zasady zapobiegania rozprzestrzeniania się groźnych chorób a także sposoby postępowania w wypadku ich wystąpienia. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Świebodzinie.

Pomimo bardzo upalnej pogody impreza, jak co roku spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom i jednoczenie zapraszamy za rok.

 

 • Dni_pola_2019_001
 • Dni_pola_2019_002
 • Dni_pola_2019_003
 • Dni_pola_2019_004
 • Dni_pola_2019_005
 • Dni_pola_2019_006
 • Dni_pola_2019_007
 • Dni_pola_2019_008
 • Dni_pola_2019_009
 • Dni_pola_2019_010
 • Dni_pola_2019_011
 • Dni_pola_2019_012
 • Dni_pola_2019_013
 • Dni_pola_2019_014
 • Dni_pola_2019_015
 • Dni_pola_2019_016
 • Dni_pola_2019_017
 • Dni_pola_2019_018
 • Dni_pola_2019_019
 • Dni_pola_2019_020