- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

arimr logo

 

Rolniku!

W związku z występowaniem wśród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) pamiętaj:

  • ASF to groźna i  zaraźliwa wirusowa choroba dzików i świń domowych.
  • Chorobę zwalcza się wybijając zakażone stada oraz stada ze strefy zapowietrzonej, nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu.
  • Źródłem zakażenia ASF są chore lub martwe dziki.
  • Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest ich bezpośredni lub pośredni kontakt z już zakażonymi osobnikami.
  • Głównym czynnikiem przenoszącym wirusa są ludzie mający kontakt z zakażonymi zwierzętami lub padliną.
  • Rozszerzanie się choroby w Polsce wiąże się ze stratami ekonomicznymi dla rolnictwa, wynikającymi m.in. ze  wstrzymania obrotu i eksportu świń, wieprzowiny oraz produktów pochodzenia wieprzowego.

Do minimum ograniczaj wizyty w gospodarstwach utrzymujących świnie!

Nie nabywaj świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu zdrowia, w szczególności od handlarzy zwierzętami gospodarskimi!

Natychmiast zgłaszaj do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia dotyczące świń. Nie czekaj ustawowych 30 dni!

O znalezieniu padłego dzika informuj najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARiMR!

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/