- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

Zimowla pszczół


Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych nr 07/2007


O zimowli pszczół trzeba już myśleć w lipcu


Nie jest przesadą poruszanie tego tematu już teraz ponieważ od dobrego przezimowania rodzin pszczelich będzie zależeć siła naszych pszczół na wiosnę w przyszłym roku. Do zimowli pójdą pszczoły zupełnie inne, niż te, które obecnie są w ulu. Będą to pszczoły pokolenia zimowego, które gromadzą w swoim ciele zapas białkowo-tłuszczowy. Od ich kondycji zależeć będzie przetrwanie rodziny pszczelej do następnego roku i ich start w nowym sezonie. Dlatego w trakcie rozwoju larwalnego, jak i po wygryzieniu się dorosłych pszczół musimy otoczyć je szczególną opieką. Jak powinniśmy się do tego zabrać?

 {jumi [images/stories/tekst.txt]}

Po ostatnim miodobraniu, które przypada najczęściej około 20 lipca, należy przystąpić do układania gniazd na zimę. Nie musimy od razu mocno ścieśniać gniazda ramkami tak, żeby było miejsce dla czerwiu i na zapasy pokarmu. Plastry na zazimowanie pszczół powinny być równe, jasnobrązowe, bez zabudowy trutowej. Jeżeli gniazda przygotujemy teraz, to nie będziemy musieli ich rozbierać w końcu sezonu, kiedy są już warunki sprzyjające rabunkom i obserwuje się wzmożoną ruchliwość pszczół.

Jakie zadania przyjdzie nam teraz wykonać?
• wyprodukować jak największą ilość pszczół pokolenia zimowego,
• zgromadzić odpowiednią ilość zapasów zimowych przez właściwe dokarmianie rodzin pszczelich.

Po miodobraniu należy jak najszybciej uzupełnić w gniazdach zapas pokarmu, podając pszczołom dwukrotnie pełne podkarmiaczki syropu cukrowego w stężeniu 1:1. Następnie należy pobudzać matki do intensywnego czerwienia podając rodzinie kilkakrotnie dawki syropu po 0,5 do 1,0 litra.

W różnych latach wypełnianie plastrów przybiera różne tempo zależnie od pogody i późnoletnich pożytków. W ulach stojakach wielkopolskich zazimowanie rodzin może odbywać się w gnieździe i w nadstawce. Jak należy to wykonać? W gnieździe należy pozostawić pszczoły na 6-8 ramkach. Na pozostawione ramki należy położyć kratę ogrodową, na którą nakłada się nadstawkę z taką samą ilością ramek, w taki sposób, że korpus dolny ma ustawione ramki na zabudowę ciepłą, a korpus górny na zabudowę zimną. Dokarmianie pszczół w tym przypadku prowadzimy do około połowy sierpnia. Następnie wycofujemy kratę ogrodową i ustawiamy korpus górny z ramkami na zabudowę ciepłą. W ten sposób już w sierpniu mamy podkarmione rodziny, a w części gniazdowej ramki są pełne czerwiu. Wygonione z ramek pszczoły jeszcze zdążą się utuczyć przed zimą korzystając z pyłku zbieranego z późnych roślin pożytkowych kończącego się lata. Jak widzimy całą pracę przy przerobieniu zapasów zimowych i wychowie młodych pszczół wykonały pszczoły, które i tak zginą przed zimą.

W czasie karmienia pszczół na zimę nie zaniedbujmy także zwalczania warrozy, a dla naszej wygody i zdrowia stosujmy paski Biowaru. Jest to lek na bazie fluwalinatu. Pamiętajmy o prawidłowym dawkowaniu i okresie przetrzymywania ich w ulach. Udowodniono, że fluwalinat przechodzi do wosku i może się w nim dość długo utrzymywać po włożeniu pasków do ula. Przypominam, że w zwalczaniu warrozy ważne jest, aby w tym czasie było jak najmniej czerwiu. Dlatego do jej zwalczania najlepszy jest okres zaraz po miodobraniu, przed rozczerwieniem matek na zimę.

Wzorem roku ubiegłego, dla wszystkich pszczelarzy, którzy mają zarejestrowane pasieki i otrzymali numer identyfikacyjny swojej pasieki, zarząd WZP w Gorzowie Wlkp. będzie rozprowadzał leki weterynaryjne do zwalczania pasożyta warroza za symboliczną odpłatnością.

Przed okresem zimowym powinniśmy sprawdzić, czy mamy gdzie przechowywać plastry wycofane z rodzin po sezonie, gdzie powiesimy plastry z pierzgą, gdzie ustawimy korpusy i nadstawki. Pracując przy pszczołach miejmy pod ręką wilgotne ścierki i rozpylacz z wodą. Nie bagatelizujmy rabunków, bo mogą one być przyczyną strat rodzin i wzmożonej agresji pszczół. Dlatego w okresie sprzyjającym rabunkom ograniczmy przeglądy do minimum, a dokarmianie rodzin przeprowadzajmy jak najpóźniej, tuż przed opuszczeniem pasieki.

{mosimage}  Stanisław Dubiel
Prezes Zarządu WZP
w Gorzowie Wlkp.

{jumi [images/stories/zakonczenie.txt]}