- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:
Zasady wymiany matek pszczelich Młoda pełnowartościowa matka zapewnia wzrost wydajności miodu, szybszą pracę oraz ograniczy niepotrzebną stratę czasu na zbieranie rojów.

Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych nr 5/2005

Regularna wymiana matek pszczelich – to jedna  z najważniejszych zasad racjonalnej gospodarki pasiecznej. W nowoczesnej gospodarce pszczelarz powinien stosować kontrolowaną wymianę matek, nie dopuszczając do żywiołowej regulacji terminu, wieku, jakości i liczby wymienionych matek pszczelich. Wymiana powinna być przeprowadzona nie rzadziej niż co 2-3 lata. Co prawda matka może żyć dłużej nawet do 5 lat, jednakże intensywnie użytkowana po dwóch sezonach jest już wyeksploatowana. Z powyższych względów w momentach najmniej odpowiednich występują przerwy w czerwieniu. Wówczas narasta nastrój rojowy, pszczoły przestają pracować lub doprowadzają do cichej wymiany matki. Poza tym stara wyczerpana fizycznie matka podatna jest na choroby. W konsekwencji prowadzi to do dużych strat podczas zimowli, narażając pszczelarza na stratę cennej rodziny, a w konsekwencji do niższej rentowności matki.

Zbiory miodu, poza warunkami pożytkowymi oraz umiejętnościami pszczelarza zależą głównie od wartości użytkowej matki pszczelej. Jest ona głównym nośnikiem cech genetycznych, przekazywanych na potomstwo. Od niej zależeć będzie jaki uzyskamy końcowy efekt ekonomiczny pasieki.

Chcąc wpłynąć na poprawę opłacalności pasieki należy kontrolować w swojej pasiece  stan pogłowia pszczół. Nie mamy wpływu na pogodę ani okoliczne pożytki, mamy natomiast wpływ na rasy czy też inne linie pszczół, które utrzymujemy. Wprowadzając do własnej pasieki sprawdzone rasy czy linie pszczół, kierujemy stanem pogłowia, automatycznie poprawiając ogólną wydajność produkcyjną pasieki oraz komfort pracy. Należy eliminować rodziny złośliwe oraz nadmiernie rojliwe.

W obecnej chwili dzięki wzmożonej pracy hodowlanej oraz wprowadzeniu inseminacji matek uzyskano w dziedzinie pszczelarstwa ogromny postęp hodowlany. Wprowadzając do pasieki nowy materiał narażeni jesteśmy na niewielki procent strat matek. W większości wypadków wynika to z niewiedzy. Nie należy jednak obawiać się wymiany, gdyż przynosi to więcej korzyści niż strat wynikłych w razie niepowodzenia podczas poddawania. Zmieniając pewną ilość matek w sezonie zdobywamy cenne doświadczenie, które w przyszłości zaowocuje niemalże stuprocentowym powodzeniem połączonych  z ogromną korzyścią.

Młoda pełnowartościowa matka zapewnia wzrost wydajności miodu, szybszą pracę oraz ograniczy niepotrzebną stratę czasu na zbieranie rojów. Wymieniając matki pszczele na hodowlane możemy znacznie podwyższyć produkcję, szczególnie w pasiekach, które tej wymiany nie stosowały. Należy zwrócić uwagę, że wymiana matki jest podstawowym sposobem walki z takimi chorobami pszczół, jak: grzybica i zgnilec. Matki, które niosą ze sobą gen czyszczenia komórek są odporne na te choroby.

Stanisław Dubiel
Prezes Zarządu WZP
tel. 0 95 728 20 54