- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 66-100 Sulechów, Kalsk 91,
- Oddział w Lubniewicach Glisno 123 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:
Wymogi weterynaryjne w zakresie hodowli pszczoł Polskie pszczelnictwo nie ma dotychczas wyodrębnionego zbioru przepisów prawnych regulujących ochronę prawną pszczół, gospodarki pasiecznej i pszczelarza. przepisy dotyczące tych zagadnień można znaleźć w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń oraz w wielu ustawach, rozporządzeniach, instrukcjach i zaleceniach.
Czytaj więcej...