- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Janowicz

20210624 114149

Kto może starać się o dotację?

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast  ostatecznymi odbiorcami będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie przewidziane jest w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych,  transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.
Koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT nie są kwalifikowane.

Jaki budżet na realizację programu?

Budżet na realizację  programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 100 000 tys. zł.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Wnioski składa się w wersji elektronicznej  przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD:
- wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
- oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021