- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Janowicz

 

Rolniku, planujesz inwestycje w swoim gospodarstwie związaną z nawadnianiem lub wykorzystaniem  OZE? Pamiętaj, że od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. rusza nabór na składanie wniosków w tym obszarze.

Nabór prowadzony będzie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, w dwóch obszarach E i F. W przypadku E - jest to działanie na nawadnianie w gospodarstwie, oraz F - jako nowa forma pomocy, czyli Zielona energia w gospodarstwie.

Na co będzie można przeznaczyć środki?

I. Wsparcie inwestycji w nawadnianie w gospodarstwie (obszar E), udzielane będzie na:

  • wykonanie nowego nawodnienia
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej
  • ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru

Wysokość refundacji do 100 tys. zł, na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo

II. Wsparcie inwestycji Zielona energia w gospodarstwie (obszar F), udzielane będzie na:

  • instalację paneli fotowoltaicznych na dachach
  • instalację pomp ciepła

Wysokość refundacji do 150 tys. zł, na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Dokumenty będzie można składać osobiście w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Więcej  informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--wkrotce-nabory-w-obszarach-e---nawadnianie-i-f-zielona-energia