- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Janowicz

Od 15 lutego do 31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie wymiany słupów chmielowych.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych, prawych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wsparcie obejmuje demontaż starych słupów, zakup oraz montaż nowych słupów, a także transport. Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu.

Dofinansowanie w odniesieniu do 1 ha uprawy chmielu, nie może przekroczyć 120 tys. zł bądź 140 tys. zł – w przypadku rolników urodzonych po 31 grudnia 1982 r.

Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-od-15-lutego-do-31-marca-2023-r