- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Janowicz

 

 

Od marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski na wsparcie „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą hodowle zwierząt gospodarskich lub chów i planują inwestycję, która ma na celu ochronę wód przez azotanami. Uwaga, ze wsparcia nie będą mogli skorzystać właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wsparcie przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych.

Limit pomocy do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.

Dokumenty będzie można składać od 3 marca do 3 kwietnia 2023 r. osobiście w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami--wkrotce-nabor