- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Janowicz

 

 

Od 3 kwietnia 2023 r.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich:

  1. I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
  2. I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
  3. I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Ważne! Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Pula środków przeznaczona na interwencje pszczelarskie w roku pszczelarskim 2023, w ramach naborów, wynosi 47 041 740,43 zł.

Więcej  informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-o-naborach-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich