- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Janowicz

 

Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich.

O pomoc mogą ubiegać się hodowcy pszczół, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli pszczelarz chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparci.

Dofinansowanie wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Środki przeznaczone na ten cel to 60 mln zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich--wyzsze-stawki-zachecaja