- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Joanna Janowicz

 

 

Od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem.

Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy może być udzielone na wniosek rolnika będącego osobą fizyczną oraz na przedsięwzięcia.

Refundacja wynosi:

  • do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;
  • do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Limit udzielonego wsparcia wynosi:

  • do 60 000 zł – w przypadku młodego rolnika;
  • do 50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wnioski należy składać do ARiMR za pomocą formularza wniosku udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-budowe-silosow