- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

2017 05 Lubuskie Aktualnosci Rolnicze maj

 

Spis treści

 Najważniejszy temat
Białko pochodzenia krajowego
- produkcja i wykorzystanie

Wojewoda Lubuski
Zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym

ARiMR
100 tys. zł dla młodych rolników       

Rolniczy świat
Dobra zmiana w HZZ Osowa Sień

W polu i gospodarstwie
Wypad bydła na pastwisku wiosną                                    

Dobre wyniki prac hodowlanych
nad bydłem mlecznym                              

Wpływ składu botanicznego łąk

na jakość paszy

Jak uratować polską produkcję świń?

Uprawa truskawek - cz. II

Ekonomika
Ubezpieczenia obowiązkowe                                    

w rolnictwie - cz. II

Ekologia
Ekologiczna produkcja sadownicza - cz. II                      
Ochrona czynna gągoła i nurogęsi      

Z życia gmin i powiatów
Przystań na kilometrze
Konkurs ekologiczny "Pszczelarstwo w Polsce"          

Prawo w rolnictwie
Nowa wysokość emerytur rolniczych                          

W moim ogrodzie
Zioła z ogrodu i parapetu - cd.                                          

Kalendarz biodynamiczny na czerwiec                

Gospodarstwo domowe
Jak się robi prawdziwy sok 100%?
KGW Krężoły        


Z życia LODR
LODR zaprasza na szkolenia                                

Meteo-wiadomości                                                

Informacje                                                                      
Nabory do szkół rolniczych

Rozrywka
Krzyżówka nr 5 

Informacje rynkowe i ogłoszenia