- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

 2017 01 Lubuskie Aktualnosci Rolnicze styczen

W numerze grudzień 2016/styczeń 2017

Z życia LODR

Nowa Dyrekcja LODR Kalsk                                                      

LODR zaprasza na szkolenia                                                                                                        

Meteo-wiadomości                                                                      

Zmiany w podatku VAT oraz kontrola podatkowa                  

w gospodarstwie rolnym                                                  

Informacje

Melioracje wodne podstawowe                                                

W polu i gospodarstwie

Mechaniczne cięcie sadu jabłoniowego                                  

Owies w płodozmianie                                                                        

Progi ekonomicznej szkodliwości owadów                              

szkodliwych jęczmienia                                                        

Przechowywanie środków ochrony roślin                              

Mechanizacja

Przygotowanie opryskiwacza do zimy                                                                                                

Ekologia i ochrona środowiska

Energetyka prosumencka na obszarach wiejskich                

Gospodarstwo rolne z ekologią                                                

Metody ochrony przed szkodnikami w ekologicznych          
uprawach warzyw                              

Zanieczyszczenie światłem                                                        

Magia drzew - Jodła                                                                    

Pszczoły proszą o pomoc                                                            

Z życia gmin i powiatów

Jubileusz 15-lecia KGW                                                              

Zakole Santockie                                                                          

Innowacje w rolnictwie
Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa                              

innowacją w rolnictwie ekologicznym            

Rolnictwo precyzyjne na przykładzie                                        

holenderskich doświadczeń  

Rolnictwo precyzyjne ma coraz więcej zwolenników            

Innowacje w procesie pozyskiwania mleka                            

Przedsiębiorczość

Podsumowanie wizyty studyjnej... - art. sponsorowany             

Ekonomika

Podatek dochodowy z działów specjalnych                            
produkcji rolnej w 2017 r.                                      

Gospodarstwo domowe

Problem z gryzoniami                                                                                                                                  

Rośliny naszych ogrodów - choinki świąteczne                      

Kącik kulinarny - świąteczne wypieki                                      

Rozrywka
Krzyżówka nr 12