- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

2017 02 Lubuskie Aktualnosci Rolnicze luty

 

Spis treści

Najważniejszy temat

Ptasia grypa zagrożeniem dla producentów drobiu  

Informacje

Dobry rok dla lubuskich rolników                                  

Restrukturyzacja małych gospodarstw - dla kogo?                                

W polu i gospodarstwie

Integrowana ochrona roślin strączkowych                  

Ocena rzepaku po zimie                                                

Groch w płodozmianie                                                 

Wiosna w sadzie                                                          

Jak zwalczyć chwasty na plantacjach, na których jesienią nie zastosowano herbicydów?                                                          

Bydło mięsne                                                              

Nowoczesna produkcja szansą na rozwój sektora trzody chlewnej

Mechanizacja

Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z literą prawa                    

Ekonomika

Zasady obrotu ziemią rolną                                        

Ekologia

Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym

Zmiany w pozwoleniach na wycinkę drzew                

Magia drzew - CIS                                                      

Uśpiony luty... czyżby?                                                

Z życia gmin i powiatów

Agrosukces!                                                                

W moim ogrodzie

Porady ogrodnicze                                                      

Kalendarz biodynamiczny                                      

Uprawa drzewek choinkowych      

Gospodarstwo domowe

W Kalsku dobrze się dzieje                                  

Z życia LODR

XII Olimpiada BHP                                              

Doradcy LODR                                                      

Szkolenia                                                              

Meteo-wiadomości                                                

Rozrywka

Krzyżówka nr 2  

Dodatek ekonomiczny

Informacje rynkowe